Sydney Marathon Runkeeper Challenge 2024 (regler och villkor)

Kampanjens namnSydney Marathon Runkeeper Challenge 2024
Berättigade länderAustralien, Japan, USA (exklusive Rhode Island, Florida, New York, Puerto Rico, alla amerikanska territorier och tillhörigheter samt alla utomeuropeiska militära installationer), Storbritannien, Tyskland, Österrike, Danmark, Irland, Finland, Sverige, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Spanien
EvenemangSydney Marathon 2024 är planerat att hållas den 15 september 2024. Mer information finns på evenemangets webbadress här: https://sydneymarathon.com
KampanjperiodenStart: 15 mars 2024 kl. 00:01 (AEDT/AEST) 

Slut: 16 april 2024 kl. 19:59 (AEDT / AEST) 

Inga anmälningar kommer att accepteras utanför denna tidsperiod.
Webbadresshttps://runkeeper.com/challenge/SydneyMarathonChallenge2024
ArrangörASICS Oceania Pty Ltd  

ABN: 59 003 091 389  

6 Darling Street
Marsden Park NSW 2765
Berättigade deltagareDeltagande i kampanjen är tillåtet för invånare i alla kvalificerade länder som uppfyller inträdeskraven och som är minst 18 år eller åtminstone innehar myndig ålder i sitt bosättningsland eller i sin delstat. 
Information om priserna1 pristagare kommer att utses.

Huvudpris:
2 x priser (1 för vinnaren och 1 för en medresenär) för evenemanget – 185 AUD per person för invånare i Australien och Nya Zeeland, eller 220 AUD per person för invånare utanför Australien och Nya Zeeland

Flyg tur och retur i ekonomiklass till Sydney från deras närmaste huvudstad – till ett värde av max 6 120 AUD

Boende i Sydney – till ett värdet av max 2 000 AUD 
Reseförsäkring – till ett värde av max 1 000 AUD

Totalt: 10 000,00 AUD
Totalt antal priser1
Prisets totala värde Total prispott (inkl. moms): 10 000,00 AUD 
Metod för deltagandeFör att delta måste medlemmarna/användarna registrera sig och slutföra utmaningen (Challenge) via ASICS Runkeeper-appen.
Deltagandet kommer endast att registreras när utmaningen är slutförd.

Deltagandet är gratis.

ALTERNATIVT DELTAGANDE: Om du befinner dig i USA kan du även delta i kampanjen genom att skicka ett brev i formatet 3 x 5 tum i ett korrekt stämplat kuvert, adresserat till: ASICS Runner Apps, 125 Summer St., 2nd floor, Boston, MA 02111, USA, och som inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer och har ämnesraden Runkeeper Sydney Sweepstakes (“Mail-In Entry[es]”). Bidrag via brev måste vara mottagna senast  2024-04-15 kl. 23:59 (EST) för att få vara med i den slumpmässiga dragningen. Oläsliga, sena, borttappade, ofullständiga eller förvanskade bidrag är inte kvalificerade. Bidrag via brev kommer att anses vara inlämnade av den person vars namn finns med i brevet som skickades in för deltagande. 
Maximalt antal deltagande 1 deltagande per person

Deltagaren kan endast vinna ett pris i denna kampanj
PrisutlottningenEn slumpmässig prisutlottning kommer att ske kl. 19:59 AEST den 18 april 2024
 
Plats för utlottningen: 
ASICS Running Apps 
125 Summer Street, Suite 200 
Boston MA 02110, USA 
Meddelande till vinnaren Vinnaren kommer att meddelas via e-post senast den 19 april 2024.
Offentligt tillkännagivande av vinnarenVinnaren av priset kommer att publiceras här: 

ASICS australiska webbplats, senast den 24 april 2024
Priser som inte görs anspråk påOm vinnaren inte gör anspråk på priset genom att svara på e-postmeddelandet och fylla i formuläret för berättigande av priset, kommer en slumpmässig, oannonserad prisutlottning att ske kl. 15:00 den 13 maj 2024

Plats för prisutlottningen:
ASICS Runner Apps
125 Summer Street, Suite 200
Boston MA 02110, USA
Meddelande till vinnare som inte gör anspråk på prisetVinnaren av priset som inte görs anspråk på kommer att meddelas via e-post senast den 15 maj 2024.
Offentligt tillkännagivande av vinnare från prisutlottningar som inte gjorts anspråk påVinnaren av priset som inte gjorts anspråk på kommer att publiceras här: 

ASICS australiska webbplats, senast den 15 maj 2024
 TillståndsreferensI enlighet med lokal lag har ASICS Oceania Pty Ltd erhållit tillstånd att genomföra denna kampanj i Australien och Nya Zeeland.

 Regler och villkor för deltagande

 1. Information om hur du deltar och information om priserna är en del av dessa regler och villkor (villkor för deltagande). Villkoren måste läsas i samband med schemat. Scheman definierar terminologin som används i dessa villkor för deltagande. Om det finns någon motsägelse mellan dessa villkor och schemat, har schemat företräde. Ett deltagande i denna kampanj anses godkänna dessa villkor för deltagande. 
 2. Deltagande är endast öppet för lagliga invånare i de berättigade länderna som uppfyller metoden för deltagande. Styrelseledamöter, tjänstemän, ledningen, anställda, leverantörer (inklusive prisleverantörer) och entreprenörer (samt de närmaste familjemedlemmarna till styrelseledamöter, tjänstemän, ledningen, anställda, leverantörer och entreprenörer) för arrangören och dess närstående bolagsorgan, samt byråer och företag associerade med denna kampanj, anställda på ASICS-kontor i allmänhet, Onitsuka Tiger (inklusive deras personal), ASICS-ambassadörer och/eller Frontrunners i allmänhet, byråer som är involverade i utvecklingen av denna kampanj och andra personer involverade i kampanjen är inte berättigade att delta och/ eller dra nytta av denna kampanj och dess pris på något sätt. Närmaste familjemedlemmar betyder något av följande: make, före detta make, barn eller styvbarn (oavsett om det är naturligt eller genom adoption), förälder, styvförälder, farförälder, styvmorsförälder, farbror, moster, systerdotter, brorson, bror, syster, styvbror, styvsyster eller första kusin. För att vara berättigad att delta i kampanjen och ta emot priset måste deltagaren till fullo följa dessa allmänna villkor, och genom att acceptera priset samtycker mottagaren till att vara bunden av dessa allmänna villkor och besluten från ASICS, vars beslut skall vara bindande och slutgiltiga i alla avseenden. Samma behörighetskrav gäller för den valda medresenären. Medresenärer under 18 år måste tillhandahålla ett autentiserat tillstånd från föräldrar.
 3. Kampanjen kommer att genomföras under kampanjperioden.  
 4. Tidszonen som gäller för varje angiven tid avser staten eller territoriet där arrangören befinner sig, såvida inte något annat uttryckligen anges. 
 5. Priset/priserna specificeras i avsnittet Information om priser, i schemat.  
 6. Den totala prispotten anges i avsnittet Totalt prisvärde, i schemat.
 7. Alla priser värderas i australiensiska dollar om inte något annat uttryckligen anges.
 8. Alla prisbelopp i dessa villkor för deltagande är inklusive australiensisk skatt på varor och tjänster (GST) såvida inte något annat uttryckligen anges.
 9. Priser som involverar resor måste användas så att de sammanfaller med datumen som anges i avsnittet Information om priser i schemat, eller som på annat sätt anges i villkoren för en reseleverantör från tredje part. Om en vinnare föreslår några ändringar av de bekräftade prisuppgifterna kommer sådana ändringar att ske på vinnarens/vinnarnas bekostnad och kommer endast att tillåtas efter ett förhandsgodkännande från arrangören eller reseleverantör från tredje part.
 10. Om inget annat anges, inkluderar ett resepris inte resedokument, måltider, skatter som inte ingår i biljettpriset, transfer, flyg, boende eller andra kostnader av personlig karaktär. Eventuella utgifter som inte specifikt nämns här ingår inte som en del av priset, och är enbart vinnarens ansvar. Att följa alla hälsopass eller andra myndighetskrav är pristagarens ansvar och medresenären som reser med denne. Underlåtenhet att följa detta kommer att göra vinnarens bidrag ogiltigt, och deltagaren (och därmed följeslagaren) kommer att gå miste om priset. Arrangören lämnar inga utfästelser om säkerheten, förhållandena eller andra frågor som kan uppstå som en del av resan eller på destinationen. Om vinnaren och medresenären ska resa till Australien krävs det av vinnaren och medresenären att dessa har pass som är giltiga i minst 6 månader på resedatumet. Eventuella nödvändiga visum, hälso- och reseförsäkringar är vinnarens ansvar. ASICS ansvarar inte om vinnaren och/eller en medresenär nekas inträde eller tvingas resa ut från destinationslandet för att de inte har uppfyllt, eller misstänks inte ha uppfyllt, några villkor för inträde och vistelse i destinationslandet, eller på grund av något annat regeringsbeslut. Det faktiska återförsäljarvärdet av resepriset kan variera beroende på avresepunkt, resedatum och pris-/prisfluktuationer. Om det faktiska värdet av priset är mindre än angivet ARV kommer skillnaden inte att delas ut. Alla researrangemang måste göras genom sponsorn eller sponsorns utsedda person. Vissa restriktioner och blackout-datum kan gälla. Vinnaren av resepriset måste resa som och när detta utsetts av sponsorn, annars kan resepriset förloras och en alternativ slumpmässigt utvald vinnare utses.
 11. Arrangören kommer att samarbeta med vinnaren/vinnarna för att ordna ett lämpligt reseförsäkringsskydd i vinnarens/vinnarnas namn, och kommer att bidra till det belopp som ska betalas för reseförsäkringen upp till det värde som anges i avsnittet Information om priser i schemat. Valet av reseförsäkringen kommer att ske efter rimligt gottfinnande av vinnaren/vinnarna. Efterlevnaden av reseförsäkringar och krav kommer att vara vinnaren/vinnarnas ansvar. I den fulla omfattning som lagen tillåter tar inte arrangören något ansvar i händelse av att den valda reseförsäkringen inte ger täckning under några omständigheter.
 12. Resepriset är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället. Vinnaren och, i förekommande fall, dennes medresenär måste resa tillsammans under alla prisresor. Arrangören är inte ansvarig för eventuella inställda, försenade eller ombokade flyg, och eventuella kostnader som uppstår till följd av detta (inklusive men utan begränsning till boendekostnader) kommer att vara vinnarens eget ansvar.
 13. Om vinnaren av priset inte har bekräftat sin tillgänglighet att ta emot priset på de angivna datumen inom angiven tid och datum, kommer pristagarens bidrag att anses vara ogiltigt. Arrangören förbehåller sig rätten att genomföra ytterligare en utlottning för att dela ut priset, med förbehåll för eventuella anvisningar från relevant myndighet.
 14. Varken arrangören eller något företag eller något ombud som är associerat med evenemanget tar ansvar för att evenemanget ställs in eller försenas av någon anledning utanför deras kontroll, eller vinnarens oförmåga att närvara vid evenemanget när det är planerat.
 15. Om någon del av evenemanget tas bort, ändras, ställs in eller skjuts upp av någon anledning, förlorar vinnaren och, i förekommande fall, dennes medresenär, efter arrangörens gottfinnande, alla rättigheter att delta i evenemanget, och inga kontanter eller alternativa biljetter kommer att ersätta den delen av priset. Ingen överföring, återbetalning eller ersättning av priset är tillåtet.
 16. Deltagarna samtycker till att följa alla villkor som tillhör evenemanget.
 17. Deltagarna informeras om att skattekonsekvenser kan uppstå från deras vinster, och de bör söka oberoende finansiell rådgivning innan de accepterar deras pris. Arrangören tar inget ansvar för eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå av att ta emot ett pris. Alla skatter eller avgifter från priset, om sådana finns, är vinnarens eget ansvar (om vinnaren är bosatt i USA kommer vinnaren att få ett 1099-formulär som återspeglar det faktiska värdet av det mottagna priset, om tillämpligt). Deltagarna är ansvariga för alla utgifter som de ådrar sig för att delta i kampanjen, och de kommer inte att få ersättning oavsett om de vinner i kampanjen eller inte.
 18. Deltagarna måste följa anmälningsmetoden under kampanjperioden för att delta i kampanjen. Underlåtenhet att göra detta kommer att resultera i ett ogiltigt deltagande. Arrangören kommer inte att meddela en deltagare om dennes bidrag anses ogiltigt.
 19. Tidpunkten för deltagandet kommer att anses vara den tidpunkt då deltagandet tas emot av arrangören.
 20. Deltagare kan skicka in upp till det maximala antalet bidrag (om tillämpligt).
 21. Arrangören tar inget ansvar för sena, borttappade, försenade, ofullständiga, felaktigt inlämnade, korrupta, oläsliga eller felskickade deltagande, anspråk eller korrespondens, oavsett om det beror på försummelse, fel, ändring, manipulering, radering, stöld, förstörelse, avbrott i ett kommunikationsnätverk eller medium, eller på annat sätt som inkluderar de bidrag som inte mottagits av arrangören av någon anledning. Arrangören är inte ansvarig för några konsekvenser av användarfel, inklusive (men utan begränsning) kostnader som uppstår. Ingen korrespondens kommer att ingås.
 22. Priset/priserna kommer att tilldelas den eller de giltiga deltagarna som valts ut slumpmässigt efter en dragning med slumpmässigt urval i enlighet med prisdragningsinformationen. Vinstchanserna beror på det totala antalet mottagna bidrag. Arrangören kan komma att dra ytterligare reservbidrag (och registrera dem i ordning). I händelse av ett ogiltigt bidrag eller en olämplig deltagare, eller om deltagaren inte är berättigad att ta emot priset, kommer priset att delas ut till det första reservbidraget som dragits. Om priset inte kan delas ut till den dragna deltagaren kommer arrangören att fortsätta denna process tills priset kan delas ut.
 23. Vinnaren behöver inte vara närvarande vid dragningen, om inte annat uttryckligen anges.
 24. Vinnaren/vinnarna kommer att meddelas i enlighet med avsnitten Meddelande till vinnare och Meddelande om icke hämtade vinster (om tillämpligt) i schemat. Meddelandet till vinnare kommer att anses ha skett vid den senare tidpunkten då vinnaren får ett faktiskt meddelande från arrangören, eller två arbetsdagar därefter. Meddelandet kommer att innehålla uppgifter om hur priset/priserna kan göras anspråk på.
 25. Arrangören tar inget ansvar om den inte kan kontakta pristagare som inte har angett korrekta eller fullständiga kontaktuppgifter. Om en deltagares kontaktuppgifter ändras under kampanjperioden är det deltagarens ansvar att meddela arrangören. En begäran om att ändra eventuell information om deltagaren ska riktas till arrangören.
 26. Det är ett villkor för att acceptera ett pris att vinnaren måste uppfylla alla villkor för användning av priset och prisleverantörens krav. Varje pris måste tas emot så som det är angivet, och ingen kompensation kommer att betalas ut om en vinnare inte kan använda priset så som det är angivet.
 27. Genom att delta och slutföra ASISC Runkeeper utmaningen i appen samtycker deltagarna till att få sin personliga information, inklusive vinnarens/vinnarnas namn och delstaten/bostadsorten publicerad på ASICS.com. Vinnarens personliga information kommer att publiceras på ASICS.com i enlighet med avsnittet Offentligt tillkännagivande av vinnare i schemat (om tillämpligt). Vinnaren och dess medresenär, om tillämpligt, måste kunna uppvisa bevis på identitet och laglig vistelse i det deltagande landet när priset tas emot.
 28. Om priset/priserna inte har gjorts anspråk på efter tiden och datumet för en prisdragning efter att ett pris inte har gjorts anspråk på, så som meddelats vinnaren/vinnarna och med förbehåll för eventuella skriftliga anvisningar från en statlig lotteribyrå, kan arrangören genomföra en prisdragning efter att ett pris inte har gjorts anspråk på i enlighet med avsnittet om prisdragningar efter att ett pris inte har gjorts anspråk på enligt schemat (om tillämpligt). I händelse av att en prisdragning efter att ett pris inte har gjorts anspråk på äger rum kommer arrangören att försöka kontakta vinnaren/vinnarna från en prisdragning efter att ett pris inte har gjorts anspråk på i enlighet med avsnittet Meddelande om prisdragningar efter att ett pris inte har gjorts anspråk på i schemat, och om tillämpligt kommer namnet och staten/territoriet för eventuella vinnare från prisdragningen efter att ett pris inte har gjorts anspråk på att publiceras i enlighet med avsnittet i schemat med titeln Offentligt tillkännagivande av vinnare från prisdragningar efter att ett pris inte har gjorts anspråk på. Om ett pris inte längre är tillgängligt kan arrangören ersätta det med ett pris av högre eller lika värde med förbehåll för eventuella skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Arrangören får inte dra av några administrativa kostnader i samband med tillhandahållandet av priset.
 29. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter arrangören alla garantier, utfästelser eller säkerheter (“garantier”) angående kampanjen och alla priser, inklusive garantier som kan ha lämnats i samband med reklam eller marknadsföring av kampanjen. Genomförandet av kampanjen eller tillhandahållandet av priser kan involvera tredje parter, och arrangören lämnar inga garantier och frånsäger sig allt ansvar i samband med sådana tredje parter, deras handlingar eller underlåtenhet. Genom att delta i kampanjen håller en deltagare arrangören och dess relaterade organ (inklusive tjänstemän, anställda och ombud för var och en) fri och ansvarslös från och mot alla åtgärder, straffavgifter, skulder, anspråk eller krav som deltagaren kan ha mot arrangören eller då arrangören har ådragit sig en förlust eller skada som orsakats av ett direkt eller indirekt resultat av att en deltagare är med i eller deltar i kampanjen eller vinner eller misslyckas med att vinna ett pris, eller använder eller tillåter någon annan person att använda priset, med undantag för eventuellt ansvar som inte kan uteslutas enligt lag eller som skulle göra att någon del av denna klausul blir ogiltig eller omöjlig att verkställa.
 30. Om arrangören trots föregående klausul ådrar sig ett ansvar gentemot en deltagare enligt någon lag som innebär en garanti eller konsumentgaranti i dessa användarvillkor som inte lagligen kan uteslutas, är arrangörens ansvar med avseende på kampanjen begränsat, efter arrangörens gottfinnande, att antingen återförsörja sådana varor eller tjänster som en del av kampanjen, eller betala kostnaden för att återförsörja dessa varor eller tjänster.
 31. Utan att begränsa något av det föregående, kommer en deltagare eller arrangören inte under några omständigheter att ha något ansvar gentemot den andre för någon förlust eller skada som orsakats och som är indirekt eller följdmässig till sin natur, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, förlust av anseende, förlust av goodwill eller förlust av affärsmöjlighet. Vinnaren och medresenären tar, om tillämpligt, på sig alla risker förknippade med deltagande och hämtningen av priset.
 32. Arrangören och dess associerade ombud och företag kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar, skador eller förluster under transporten av priser.
 33. Arrangören kan, efter eget gottfinnande, välja att inte acceptera ett visst bidrag, diskvalificera ett bidrag eller avbryta hela kampanjen när som helst utan att ange skäl och utan ansvar gentemot några deltagare, med förbehåll för eventuella skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Utan att begränsa detta förbehåller sig arrangören rätten att verifiera giltigheten av bidrag, prisanspråk och deltagare och att diskvalificera alla deltagare som lämnar in ett bidrag eller prisanspråk som är vilseledande eller inte i enlighet med dessa deltagandevillkor, eller som manipulerar eller förvränger deltagandeprocessen. I händelse av att en vinnare bryter mot dessa deltagandevillkor kommer vinnaren att förlora priset i sin helhet och ingen ersättning kommer att erbjudas. Verifiering sker efter arrangörens gottfinnande, vars beslut är slutgiltigt. Underlåtenhet av arrangören att upprätthålla några av sina rättigheter i något skede utgör inte ett avstående från dessa rättigheter.
 34. Priser, eller någon oanvänd del av ett pris, är inte överförbara eller utbytbara och kan inte tas ut som kontanter, med förbehåll för skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Om ett pris av någon anledning inte är tillgängligt, kan arrangören ersätta priset med något annat av samma eller högre värde, med förbehåll för skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Arrangören tar inget ansvar för någon variation i prisvärde (inklusive mellan annonseringen av kampanjen och mottagandet av priset).
 35. I händelse av intervention av någon extern handling, ombud eller händelse som förhindrar eller avsevärt försvårar arrangörens förmåga (eller hos en tredje part som är involverad i kampanjen) att fortsätta med kampanjen under de datum och på det sätt som beskrivs i dessa villkor för deltagande, inklusive men inte begränsat till vandalism, naturkatastrofer, guds handlingar, civila oroligheter, strejk, krig och terrordåd, kommer arrangörens skyldigheter med avseende på kampanjen att avbrytas under evenemangets varaktighet, och dessutom kan arrangören efter eget gottfinnande avbryta kampanjen och återuppta den från början på samma villkor, under förutsättning att de relevanta myndigheterna godkänner detta.
 36. Alla bidrag blir arrangörens egendom. Som ett villkor för att delta i denna kampanj samtycker deltagarna att överlåta alla sina rättigheter i och till sitt bidrag och allt relaterat innehåll till arrangören, inklusive eventuell upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter i bidraget och relaterat innehåll. Utan att begränsa detta kan arrangören använda bidragsinnehåll för alla ändamål, inklusive kommersiella ändamål. Du garanterar att innehållet från ditt deltagande är original, lagligt, inte vilseledande och att arrangörens användning av sådant innehåll inte kommer att göra intrång på tredje parts rättigheter. Arrangören har ingen skyldighet att kreditera dig som skapare till något innehåll som skickats in, och kan annars göra andra handlingar eller underlåtelser som annars skulle utgöra ett intrång på de moraliska rättigheter du kan ha som skapare till innehåll.
 37. Deltagarna samtycker till att arrangören använder den personliga information som tillhandahålls i samband med denna kampanj i syfte att underlätta genomförandet av kampanjen och dela ut eventuella priser, inklusive till tredje parter som är involverade i kampanjen och alla relevanta myndigheter. För dessa ändamål samtycker deltagarna till att arrangören överför och/eller samlar in, lagrar, bearbetar och använder deltagarens personliga information i dess hemland och i andra länder än deltagarens hemland. Utöver all användning som kan beskrivas i arrangörens integritetspolicy kan arrangören inklusive tredje part, under en obestämd period, om inte annat meddelas, använda din personliga information för marknadsföring, annonsering, publicitet, forskning och profileringsändamål, inklusive att skicka elektroniska meddelanden eller ringa till dig
 38. Insamling och avslöjande av personlig information som tillhandahålls i samband med denna kampanj kommer att hanteras i enlighet med ASICS globala sekretesspolicy, som finns på följande länk: https://legal.asics.com/en-aop/legal/privacy-policy.  Sekretesspolicyn innehåller lokala avvikelser som följer och antar sekretesslagarna i de kvalificerade länderna.
 39. Kampanjen och dessa deltagandevillkor kommer att styras av lagen i New South Wales, Australien, som är den stat eller det territorium där arrangören vanligtvis är bosatt. Deltagarna accepterar den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolar och rättsombud i staten eller territoriet i samband med tvister rörande kampanjen.
 40. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat kan användas för att marknadsföra eller annonsera om kampanjen. Genom att delta i kampanjen godkänner deltagarna att kampanjen inte på något sätt sponsras, stöds eller administreras av eller associeras med Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat, och att befria Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat från allt ansvar i samband med denna kampanj. Alla frågor, kommentarer eller klagomål angående kampanjen ska riktas till arrangören och inte till Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat.
 41. Eventuella anspråk eller klagomål angående denna kampanj ska skickas via e-post till AOP.CustomerService-Ecom@asics.com. Ange tydligt dina personuppgifter (namn och efternamn) och kontaktuppgifter, namnet på kampanjen och skälet för klagomålet. ASICS efterlevnadsavdelning kommer att kontakta dig.