Sydney Marathon Runkeeper Challenge 2023 (regler och villkor)

Kampanjens namnSydney Marathon Runkeeper Challenge 2023
Berättigade länderAustralien, Nya Zeeland, Japan, USA (exklusive Rhode Island, Florida, New York, Puerto Rico, alla amerikanska territorier och besittningar samt alla utländskt belägna militäranläggningar), Storbritannien, Tyskland, Österrike, Danmark, Irland, Finland, Sverige, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Spanien 
EvenemangSydney Marathon 2023 är planerat att hållas den 17 september 2023. Mer information finns på evenemangets webbadress här: https://sydneymarathon.com 
KampanjperiodenStart: 15 juni 2023 kl. 00:01 (AEDT/AEST), 14 juni 2023 kl. 16:01 (CET) 

Slut: 13 juli 2023 kl. 19:59 (AEDT / AEST), 13 juli 2023 kl. 11:59 (CET) 

Inga anmälningar kommer att accepteras utanför denna tidsperiod.  
Webbadresshttps://runkeeper.com/challenge/sydneymarathonchallenge2023
ArrangörASICS Oceania Pty Ltd

ABN: 59 003 091 389 

6 Darling Street
Marsden Park NSW 2765
Berättigade deltagareDeltagande i Kampanjen är tillåtet för invånare i alla Berättigade Länder som uppfyller inträdeskraven och som är minst 18 år eller åtminstone innehar myndig ålder i sitt bosättningsland eller i sin delstat. 
Information om vinsten1 pristagare kommer att utses.  
 
Huvudvinst:  
2 x startplatser (1 för vinnaren och 1 för en medresenär) för Evenemanget – till ett värde av 185 AUD (ca 1400 SEK) per person för invånare i Australien och Nya Zeeland, eller 220 AUD (ca 1600 SEK) per person för invånare utanför Australien och Nya Zeeland 
 
Flyg tur och retur i ekonomiklass till Sydney från sin närmaste huvudstad – till ett värde av max 6 120 AUD (ca 45 000 SEK) 
 
Boende i Sydney – till ett värde av max 2 000 AUD (ca 14 700 SEK) 
Reseförsäkring – till ett värde av max 1 000 AUD (ca. 7 300 SEK) 
 
Totalt: max 10 000,00 AUD (ca. 73 000 SEK) 
Alla andra kostnader (såsom boende, mat och resa till och från flygplatsen etc) förknippade med att utnyttja vinsten bekostas av vinnaren.
Totalt antal priser1
Vinstens totala värde Totalt vinstvärde t (inkl. moms): 10 000,00 AUD (ca. 73 000 SEK) 

Vinsten kan inte bytas ut mot kontanter.  
Metod för deltagandeFör att delta måste medlemmarna/användarna registrera sig och slutföra utmaningen (Challenge) via ASICS Runkeeper-appen.  
Deltagandet i Kampanjen kommer endast att registreras när utmaningen är slutförd. 

Deltagandet i Kampanjen är gratis. 

ALTERNATIVT DELTAGANDE: Om du befinner dig i USA kan du även delta i Kampanjen genom att skicka ett brev i formatet 3 x 5 tum i ett korrekt frimärkt kuvert, adresserat till: ASICS Runner Apps, 125 Summer St., 2nd floor, Boston, MA 02111, USA, och som inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer och har ämnesraden Runkeeper Sydney Sweepstakes (“Mail-In Entry[ies]”). Bidrag via brev måste vara mottagna senast 23/07/13 kl. 23:59 (EST) för att få vara med i den slumpmässiga dragningen. Oläsliga, sena, borttappade, ofullständiga eller förvanskade bidrag är inte kvalificerade. Bidrag via brev kommer att anses vara inlämnade av den person vars namn finns med i brevet som skickades in för deltagande.  
Maximalt antal deltagande i utmaningen1 deltagande i utmaningen per person  
 
Deltagaren kan endast vinna en vinst i denna Kampanj  
VinstutlottningenEn slumpmässig vinstutlottning kommer att ske kl. 11:00 den 14 juli 2023 (AEDT / AEST),  kl. 03:00 den 14 juli 2023 (CEST) 
 
Plats för utlottningen: 
ASICS Running Apps 
125 Summer Street, Suite 200 
Boston MA 02110, USA 
Meddelande till vinnaren Vinnaren kommer att meddelas via e-post senast kl. 23:59 den 21 juli 2023 (AEDT / AEST), kl. 15:59 den 21 juli 2023 (CEST).  
Offentligt tillkännagivande av vinnarenVinnaren av vinsten kommer att publiceras här:  

ASICS australiensiska webbplats, senast kl. 23:59 den 20 juli 2023 (AEDT / AEST),  kl. 15:59 den 20 juli 2023 (CEST). 
Ej ianspråktagna vinster  Om vinnaren inte gör anspråk på vinsten inom 10 dagar från det senare av att vinnaren meddelats via e-post eller genom att vinsten publiceras via Offentligt tillkännagivande av vinnaren genom att svara på e-postmeddelandet och fylla i formuläret för berättigande av vinsten, kommer en slumpmässig, oannonserad vinstdragning att ske kl. 15:00 den 31 juli 2023 (AEDT / AEST),  kl. 07:00 den 31 juli 2023 (CEST). 
 
Plats för vinstdragning:  
ASICS Runner Apps 
125 Summer Street, Suite 200 
Boston MA 02110, USA 
Meddelande till vinnare av ej ianspråktagna vinsterOm en vinnare inte gjort anspråk på vinsten, dras en ny vinnare genom vinstdragning. Sådan vinnare av en ej ianspråktagen vinst kommer att meddelas via e-post senast kl. 23:59 den 3 augusti 2023 (AEDT / AEST),  kl. 15:59 den 3 augusti 2023 (CET).
Offentligt tillkännagivande av vinnare från vinstdragning av vinster som inte tagits i anspråk Om en vinnare inte gjort anspråk på vinsten, dras en ny vinnare genom vinstdragning och vinnaren kommer att publiceras här:  
ASICS australiensiska webbplats, senast kl. 23:59 den 7 augusti 2023 (AEDT / AEST),  kl.15:59 den 7 augusti 2023 (CEST). 
 TillståndsreferensASICS Oceania Pty Ltd har erhållit tillstånd att genomföra denna Kampanj i Australien och Nya Zeeland i enlighet med nationell lagstiftning.

 Regler och villkor för deltagande

 1. Information om hur du deltar och information om vinsterna är en del av dessa regler och villkor (Villkor för deltagande). Villkoren måste läsas i samband med Tabellen. Tabellen definierar de begrepp som används i dessa Villkor för deltagande. Om det finns någon motsägelse mellan dessa Villkor och Tabellen, har Tabellen företräde. Genom att delta i utmaningen och  denna Kampanj godkänner du dessa Villkor för deltagande.
    
 2. Endast individer bosatta i de Berättigade Länderna och som uppfyller Metoden för deltagande kan delta. Styrelseledamöter, tjänstemän, ledningen, anställda, leverantörer (inklusive leverantörer av vinsten) och entreprenörer (samt de närmaste familjemedlemmarna till styrelseledamöter, tjänstemän, ledningen, anställda, leverantörer och entreprenörer) för Arrangören och dess närstående bolag, samt agenter och företag förknippade med denna Kampanj, anställda på ASICS-kontor i allmänhet, Onitsuka Tiger (inklusive deras personal), ASICS-ambassadörer och/eller Frontrunners i allmänhet, företag som är involverade i utvecklingen av denna Kampanj och andra personer involverade i Kampanjen är inte berättigade att delta och/ eller dra nytta av denna Kampanj och dess vinst på något sätt. Närmaste familjemedlemmar betyder något av följande: make, före detta make, barn eller styvbarn (oavsett om det är genom adoption eller på annat sätt), förälder, styvförälder, farförälder, styvmorsförälder, farbror, moster, systerdotter, brorson, bror, syster, styvbror, styvsyster eller kusin. För att vara berättigad att delta i Kampanjen och ta emot vinsten måste deltagaren till fullo följa dessa allmänna villkor, och genom att acceptera vinsten samtycker mottagaren till att vara bunden av dessa allmänna villkor och beslut från ASICS, vars beslut skall vara bindande och slutgiltiga i alla avseenden. Samma behörighetskrav gäller för den valda medresenären. Medresenärer under 18 år måste tillhandahålla ett bestyrkt tillstånd från vårdnadshavare. 
    
 3. Kampanjen kommer att genomföras under Kampanjperioden.
    
 4. Tidszonen som gäller för varje angiven tid avser staten eller territoriet där Arrangören befinner sig, såvida inte något annat uttryckligen anges.  
    
 5. Priset/priserna specificeras i avsnittet Information om priser, i schemat.
   
 6. Vinsten/vinsterna specificeras i avsnittet Information om vinster i Tabellen.
   
 7. Alla vinsters värde anges i australiensiska dollar om inte något annat uttryckligen anges.  
   
 8. Alla priser  i dessa Villkor för deltagande är inklusive australiensisk omsättningsskatt på varor och tjänster (GST) såvida inte något annat uttryckligen anges. 
   
 9. Vinster som innefattar resor måste användas så att de sammanfaller med datumen som anges i avsnittet Information om vinster i Tabellen, eller som på annat sätt anges i villkoren för den relevanta researrangören . Om en vinnare föreslår några ändringar av de bekräftade vinstuppgifterna kommer sådana ändringar att ske på vinnarens/vinnarnas bekostnad och kommer endast att tillåtas efter ett förhandsgodkännande från Arrangören eller den relevanta researrangören.  
   
 10. Om inget annat anges inkluderar resevinsten inte resedokument, måltider, skatter som inte ingår i biljettpriset, transfer, flyg, boende eller andra kostnader av personlig karaktär. Utgifter som inte specifikt nämns häri ingår inte som en del av vinsten och är enbart vinnarens ansvar. Det är vinnarens ansvar att följa alla regler om hälsopass eller andra myndighetskrav. Underlåtenhet att följa dessa krav kommer att göra vinnarens bidrag ogiltigt och deltagaren kommer att förlora vinsten. Arrangören lämnar inga utfästelser om säkerheten, förhållanden eller andra problem som kan inträffa som en del av resan eller på destinationen.  
   
 11. Arrangören kommer att samarbeta med vinnaren/vinnarna för att ordna ett lämpligt reseförsäkringsskydd i vinnarens/vinnarnas namn, och kommer att bidra till det belopp som ska betalas för reseförsäkringen upp till det värde som anges i avsnittet Information om vinster i Tabellen. Valet av reseförsäkringen kommer att göras av vinnaren/vinnarna i den mån det är skäligt. Efterlevnaden av reseförsäkringar och krav kommer att vara vinnaren/vinnarnas ansvar. Arrangören tar inte, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, något ansvar i händelse av att vissa omständigheter inte täcks av den valda reseförsäkringen. 
   
 12. Resan som utgör vinsten är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället. Vinnaren och i förekommande fall dennes medresenär måste resa tillsammans . Arrangören är inte ansvarig för eventuella inställda, försenade eller ombokade flyg, och eventuella kostnader som uppstår till följd av detta (inklusive men inte begränsat till boendekostnader) kommer att vara vinnarens eget ansvar.  
   
 13. Om vinnaren av vinsten inte har bekräftat sin tillgänglighet att ta emot vinsten på de angivna datumen inom angiven tid och datum, kommer vinnarens bidrag att anses vara ogiltigt. Arrangören förbehåller sig rätten att genomföra ytterligare en utlottning för att dela ut vinsten, med förbehåll för eventuella anvisningar från relevant myndighet.  
   
 14. Varken Arrangören, något företag eller ombud som är förknippat med Evenemanget tar ansvar för att Evenemanget ställs in eller försenas av någon anledning som är utanför deras kontroll, eller av vinnarens oförmåga att närvara vid Evenemanget när det är planerat.  
   
 15. Om någon del av Evenemanget av någon anledning tas bort, ändras, ställs in eller skjuts upp, kan Arrangören ensamt besluta att vinnaren och i förekommande fall dennes medresenär, förlorar alla rättigheter att delta i Evenemanget, och inga kontanter eller alternativa biljetter kommer att ersätta den delen av vinsten. Ingen överföring, återbetalning eller ersättning av vinsten är tillåtet.  
   
 16. Deltagarna samtycker till att följa alla villkor som tillhör Evenemanget.  
   
 17. Deltagarna informeras härmed om att skattekonsekvenser kan uppstå med anledning av utnyttjande av vinsten, och att de bör söka oberoende finansiell rådgivning innan de accepterar sin vinst. Arrangören tar inget ansvar för eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå av att vinnaren tar emot vinsten. Alla skatter eller avgifter från vinsten, om sådana finns, är vinnarens eget ansvar (om vinnaren är bosatt i USA kommer vinnaren att få ett 1099-formulär som återspeglar det faktiska värdet av den mottagna vinsten, om tillämpligt). Deltagarna är ansvariga för alla utgifter som de ådrar sig för att delta i Kampanjen, och de kommer inte att få ersättning oavsett om de vinner i Kampanjen eller inte.  
   
 18. Deltagarna måste följa Metoden för anmälan under Kampanjperioden för att delta i Kampanjen. Underlåtenhet att göra detta kommer att resultera i ett ogiltigt deltagande. Arrangören kommer inte att meddela en deltagare om att dennes bidrag anses ogiltigt.  
   
 19. Tidpunkten för deltagandet kommer att anses vara den tidpunkt då deltagandet tas emot av Arrangören.  
   
 20. Deltagare kan skicka in maximalt upp till och med det Maximala antalet bidrag (om tillämpligt).  
   
 21. Arrangören tar inget ansvar för sena, borttappade, försenade, ofullständiga, felaktigt inlämnade, korrupta, oläsliga eller felskickade bidrag, anspråk eller korrespondens, oavsett om det beror på försummelse, fel, ändring, manipulering, radering, stöld, förstörelse, avbrott i ett kommunikationsnätverk eller medium, eller på något annat sätt, inklusive de bidrag som inte mottagits av Arrangören av någon anledning. Arrangören är inte ansvarig för några konsekvenser med anledning av användarfel, inklusive (men inte begränsat till) kostnader som uppstår. Ingen korrespondens kommer att förekomma.  
   
 22. Vinsten/ kommer att tilldelas den eller de giltiga deltagarna som valts ut slumpmässigt efter en dragning med slumpmässigt urval i enlighet med vinstdragningsinformationen. Arrangören kan komma att dra ytterligare reservbidrag (och notera dem i tur och ordning). I händelse av ett ogiltigt bidrag eller en olämplig deltagare, eller om deltagaren inte är berättigad att ta emot vinsten, kommer vinsten att delas ut till det första reservbidraget som dragits. Om vinsten inte kan delas ut till den dragna deltagaren kommer Arrangören att fortsätta denna process tills vinsten kan delas ut. 
      
 23. Vinnaren behöver inte vara närvarande vid dragningen, om inte annat uttryckligen anges.  
   
 24. Vinnaren/vinnarna kommer att meddelas i enlighet med avsnitten Meddelande till vinnare och Meddelande om Ej ianspråktagna vinster (om tillämpligt) i Tabellen. Meddelandet till vinnare kommer att anses ha skett vid det senare av den tidpunkt då vinnaren får ett faktiskt meddelande från Arrangören, eller två arbetsdagar därefter. Meddelandet kommer att innehålla uppgifter om hur vinnaren/vinnarna kan göra anspråk på vinsten/vinsterna. 
    
 25. Arrangören tar inget ansvar om den inte kan kontakta pristagare som inte har angett korrekta eller fullständiga kontaktuppgifter. Om en deltagares kontaktuppgifter ändras under Kampanjperioden är det deltagarens ansvar att meddela Arrangören. En begäran om att ändra eventuell information om deltagaren ska skickas till Arrangören.  
   
 26. Det är ett villkor för att kunna acceptera en vinst att vinnaren uppfyller alla villkor för användning av vinsten och vinstarrangörens  krav. Varje vinst måste tas emot så som det är angivet, och ingen kompensation kommer att betalas ut om en vinnare inte kan använda vinsten så som det är angivet.  
   
 27. Vinnarens/vinnarnas namn och delstaten/bostadsorten kommer att publiceras i enlighet med avsnittet Offentligt tillkännagivande av vinnare i Tabellen (om tillämpligt). Vinnaren och dess medresenär, om tillämpligt, måste kunna uppvisa bevis på sina respektive identiteter och bosättning i det deltagande landet när vinsten tas emot. 
   
 28. Om vinnaren inte gjort anspråk på vinsten/vinsterna senast vid tiden och datumet för Ej ianspråktagna vinster, så som meddelats vinnaren/vinnarna och med förbehåll för eventuella skriftliga anvisningar från en statlig lotterimyndighet, kan Arrangören genomföra en vinstdragning i enlighet med avsnittet om Ej ianspråktagna vinster (om tillämpligt). I händelse av att en vinstdragning enligt avsnittet om Ej ianspråktagna vinster sker, kommer Arrangören att försöka kontakta vinnaren/vinnarna från en sådan vinstdragning av Ej ianspråktagna vinster i enlighet med avsnittet Meddelande till vinnare av ej ianspråktagna vinster i Tabellen, och om tillämpligt kommer namnet och staten/territoriet för eventuella vinnare från vinstdragningen enligt avsnittet om Ej ianspråktagna vinster att publiceras i enlighet med avsnittet i Tabellen benämnt Offentligt tillkännagivande av vinnare från vinstdragningar av vinster som inte tagits i anspråk. Om en vinst inte längre är tillgänglig kan Arrangören ersätta det med en vinst av ett högre eller lika högt värde med förbehåll för eventuella skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Arrangören får inte dra av några administrativa kostnader i samband med tillhandahållandet av vinsten.  
   
 29. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, exkluderar Arrangören alla garantier, utfästelser eller säkerheter (“garantier”) angående Kampanjen och alla vinster,. Genomförandet av Kampanjen eller tillhandahållandet av vinster kan involvera tredje parter, och Arrangören lämnar inga garantier och frånsäger sig allt ansvar i samband med sådana tredje parter, deras handlingar eller underlåtenhet. Genom att delta i Kampanjen håller en deltagare Arrangören och dess relaterade bolagsorgan (inklusive tjänstemän, anställda och ombud för var och en) fri och ansvarslös från och mot alla åtgärder, straffavgifter, skulder, anspråk eller krav som deltagaren kan ha mot Arrangören eller då Arrangören har ådragit sig en förlust eller skada som orsakats som ett direkt eller indirekt resultat av att en deltagare är med i eller deltar i Kampanjen eller vinner eller misslyckas med att vinna ett pris, eller använder eller tillåter någon annan person att använda vinsten, med undantag för eventuellt ansvar som inte kan uteslutas enligt lag eller som skulle göra att någon del av denna klausul blir ogiltig eller omöjlig att verkställa.  
   
 30. Arrangören, dess ombud och företag ska inte hållas ansvariga för eventuella förseningar, skador eller förluster under transporten av vinster.  
   
 31. Arrangören kan ensidigt, välja att inte acceptera ett visst bidrag, diskvalificera ett bidrag eller avbryta hela Kampanjen när som helst utan att ange något skäl och utan ansvar gentemot några deltagare, med förbehåll för eventuella skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Utan att begränsa detta förbehåller sig Arrangören rätten att verifiera giltigheten av bidrag, vinstanspråk och deltagare och att diskvalificera alla deltagare som lämnar in ett bidrag eller vinstanspråk som är vilseledande eller inte i enlighet med dessa Villkor för deltagande, eller som manipulerar eller förvränger deltagandeprocessen. I händelse av att en vinnare bryter mot dessa Villkor för deltagande kommer vinnaren att förlora vinsten i sin helhet och ingen ersättning kommer att erbjudas. Verifiering sker efter en skälig bedömning av Arrangören, vars beslut är slutgiltigt. Underlåtenhet av Arrangören att tillvarata sina rättigheter i något skede innebär inte att Arrangören avstår från någon av sina rättigheter. 
   
 32. Vinster, eller någon oanvänd del av en vinst, är inte överförbara eller utbytbara och kan inte tas ut som kontanter, med förbehåll för skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Om en vinst av någon anledning inte är tillgänglig, kan Arrangören ersätta vinsten med något annat av samma eller högre värde, med förbehåll för skriftliga instruktioner från en tillsynsmyndighet. Arrangören tar inget ansvar för någon variation i vinstvärde (inklusive mellan annonseringen av Kampanjen och mottagandet av vinsten).  
   
 33. I händelse av att någon extern handling, representant eller händelse förhindrar eller avsevärt försvårar Arrangörens förmåga (eller hos en tredje part som är involverad i Kampanjen) att fortsätta med Kampanjen under de datum och på det sätt som beskrivs i dessa Villkor för deltagande, inklusive men inte begränsat till vandalism, naturkatastrofer, Guds handlingar, civila oroligheter, strejk, krig och terrordåd, kommer Arrangörens skyldigheter avseende Kampanjen att avbrytas under Evenemangets varaktighet, och dessutom kan Arrangören ensidigt besluta att  avbryta Kampanjen och återuppta den på samma villkor, under förutsättning att de relevanta myndigheterna godkänner detta.  
   
 34. Alla bidrag blir Arrangörens egendom. Som ett villkor för att delta i denna Kampanj samtycker deltagarna till att överlåta alla sina rättigheter i och till sitt bidrag och allt relaterat innehåll till Arrangören, inklusive eventuell upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter i bidraget och relaterat innehåll. Utan att begränsa detta kan Arrangören använda bidragsinnehåll för alla ändamål, inklusive kommersiella ändamål, . Du garanterar att innehållet från ditt deltagande är självständigt skapat, lagligt, inte vilseledande och att Arrangörens användning av sådant innehåll inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter. I den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande lag avstår deltagarna från samtliga ideella rättigheter i och till bidragen och Arrangören har därmed ingen skyldighet att ange dig som skapare till något innehåll som skickats in och kan handla eller underlåta att handla på ett sätt som annars skulle utgöra ett intrång på de ideella rättigheter du kan ha som skapare till innehåll.  
   
 35. Deltagarna samtycker till att Arrangören behandlar personuppgifter som tillhandahålls i samband med denna Kampanj i syfte att underlätta genomförandet av Kampanjen och dela ut eventuella vinster, vilket kan inkludera att dela personuppgifter med tredje parter som är involverade i Kampanjen och alla relevanta myndigheter. För dessa ändamål samtycker deltagarna till att Arrangören överför och/eller samlar in, lagrar, bearbetar och använder deltagarens personliga information i dess hemland och i andra länder än deltagarens hemland. Utöver all behandling som kan beskrivas i Arrangörens integritetspolicy kan Arrangören inklusive tredje part, fram till dess att samtycke återkallas, behandla dina personuppgifter för marknadsföring, annonsering, publicitet, forskning och profileringsändamål, inklusive genom att skicka elektroniska meddelanden eller ringa till dig.
   
 36. Insamling och offentliggörande av personuppgifter  som tillhandahålls i samband med denna Kampanj kommer att behandlas i enlighet med ASICS globala integritetspolicy, som finns på följande länk: https://legal.asics.com/en-aop/legal/privacy-policy Integritetspolicyn innehåller lokala avvikelser som följer respektive dataskyddslag i de Berättigade Länderna. 
   
 37. Tillämplig lag för Kampanjen och dessa Villkor för deltagande är lagen i New South Wales, Australien, som är den stat eller det territorium där Arrangören vanligtvis är bosatt. Deltagarna accepterar den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolar och tribunaler i den staten eller det territoriet i samband med tvister rörande Kampanjen.  
   
 38. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat kan användas för att marknadsföra eller annonsera Kampanjen. Genom att delta i Kampanjen godkänner deltagarna att Kampanjen inte på något sätt sponsras, stöds eller administreras av eller förknippas med Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat, och att Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat är fria från allt ansvar i samband med denna Kampanj. Alla frågor, kommentarer eller klagomål angående Kampanjen ska riktas till Arrangören och inte till Facebook, YouTube, Instagram, TikTok eller Snapchat. 
   
 39. Eventuella anspråk eller klagomål angående denna Kampanj ska skickas via e-post till AOP.CustomerService-Ecom@asics.com. Ange tydligt dina personuppgifter (namn och efternamn) och kontaktuppgifter, namnet på Kampanjen och skälet för klagomålet. ASICS avdelning för regelefterlevnad (ASICS Compliance Department) kommer att kontakta dig.