Sydney Marathon Runkeeper Challenge 2023 (Algemene voorwaarden) 

Naam van de actie  Sydney Marathon Runkeeper Challenge 2023  
Landen die in aanmerking komen  Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, de Verenigde Staten van Amerika (exclusief Rhode Island, Florida, New York, Puerto Rico, alle Amerikaanse territoria en bezittingen en alle overzeese militaire installaties), Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Finland, Zweden België, Frankrijk, Nederland en Spanje 
Evenement Sydney Marathon 2023 die zal plaatsvinden op 17 september 2023. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Evenement hier: https://sydneymarathon.com 
Actieperiode  Start: 15 juni 2023 00:01 (AEDT / AEST)
Einde: 13 juli 2023 19:59 (AEDT / AEST)
Inzendingen buiten deze periode worden niet geaccepteerd.  
Websiteadres  https://runkeeper.com/challenge/sydneymarathonchallenge2023 
Organisator  ASICS Oceania Pty Ltd

ABN: 59 003 091 389

6 Darling Street  
Marsden Park NSW 2765  
Deelnemers die in aanmerking komen  Deelname aan de Actie staat open voor inwoners van alle in aanmerking komende landen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname en die 18 jaar oud zijn of anderszins meerderjarig zijn in het land of de staat waarin ze gevestigd zijn, of ouder.  
Details over de prijzen   Er zal 1 prijswinnaar zijn.  
  
Hoofdprijs:  
2 x toegang tot het Evenement (1 voor de winnaar en 1 voor een reisgenoot) – AUD$ 185 per persoon voor inwoners van Australië of Nieuw-Zeeland, of AUD$ 220 per persoon voor inwoners die niet in Australië of Nieuw-Zeeland wonen 
  
Retourtickets voor economyvluchten voor twee personen naar Sydney vanuit de dichtstbijzijnde hoofdstad – tot een waarde van of AUD$ 6.120  
Accommodatie in Sydney – tot een waarde van $AUD 2.000  Reisverzekering – tot een waarde van AUD$ 1.000 
  
Totale waarde: AUD$ 10.000,00  
Totaal aantal prijzen  1  
Totale waarde van de prijs  Totale prijzenpot (incl. btw): AUD$ 10.000,00  
Wijze van deelname  Om deel te nemen moeten leden/gebruikers zich inschrijven en de Challenge via de ASICS Runkeeper app voltooien.  

Deelname wordt pas geregistreerd als de uitdaging is voltooid. Deelname is gratis. 

ANDERE MANIEREN VAN DEELNAME: Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kunt u ook deelnemen aan de Actie door een briefkaart van 3×5 in een voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: ASICS Runner Apps, 125 Summer St., 2nd floor, Boston, MA 02111, waarop uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp Runkeeper Sydney Sweepstakes (“Mail-In Entry[ies]”) staat. Mail-In Entries moeten ontvangen zijn voor 13/07/2023 23:59 (EST) om meegenomen te worden in de willekeurige trekking. Onleesbare, late, verloren, onvolledige of verfrommelde inzendingen komen niet in aanmerking. Mail-In Entries worden geacht te zijn ingediend door de persoon wiens naam op de Mail-In Entry staat.  
Maximum aantal inzendingen  1 inzending per persoon  
  
De deelnemer kan in deze actie slechts één prijs winnen  
Prijstrekking  Er vindt een willekeurige prijstrekking plaats om 11:00 uur op 14 juli 2023  
  
Plaats van de trekking: 
ASICS Runner Apps 
125 Summer Street, Suite 200 
Boston MA 02110 
Bekendmaking van winnaars   De winnaar wordt uiterlijk op 21 juli 2023 per e-mail op de hoogte gebracht.  
Openbare bekendmaking van winnaars  De winnaar van de prijs wordt hier bekendgemaakt:  Australische website van ASICS uiterlijk op 20 juli 2023 
Niet-opgeëiste prijstrekking  Als de winnaar de prijs niet opeist door te reageren op de notificatie per e-mail en het formulier om in aanmerking te komen voor de prijs in te vullen, vindt er een willekeurige, niet-opgeëiste prijstrekking plaats om 15:00 uur op 31 juli 2023 
  
Plaats van de trekking:  
ASICS Runner Apps 
125 Summer Street, Suite 200 
Boston MA 02110 
Bekendmaking van niet-opgeëiste prijswinnaars  De niet-opgeëiste prijswinnaar wordt uiterlijk op 3 augustus 2023 per e-mail op de hoogte gebracht.
Openbare bekendmaking van winnaars van niet-opgeëiste prijstrekking  De winnaar van de niet-opgeëiste prijs wordt hier bekendgemaakt: Australische website van ASICS uiterlijk op 7 augustus 2023 
 Referentie van de vergunning  In overeenstemming met de lokale wetgeving, heeft ASICS Oceania Pty Ltd een vergunning verkregen om deze actie in Australië en Nieuw-Zeeland uit te voeren. 

Algemene voorwaarden voor deelname  

 1. Informatie over hoe u kunt deelnemen en prijsgegevens maken deel uit van deze algemene voorwaarden (Deelnamevoorwaarden). De Voorwaarden moeten samen met de Tabel worden gelezen. De Tabel definieert de terminologie die in deze Deelnamevoorwaarden wordt gebruikt. Waar er enige inconsistentie is tussen deze Voorwaarden en de Tabel, prevaleert de Tabel. Deelname aan deze Actie wordt beschouwd als aanvaarding van deze Deelnamevoorwaarden.  
 1. Deelname staat alleen open voor legale inwoners van de in aanmerking komende landen die voldoen aan de Wijze van deelname. Directeuren, functionarissen, management, werknemers, leveranciers (inclusief prijsleveranciers) en contractanten (en de directe families van directeuren, functionarissen, management, werknemers, leveranciers en contractanten) van de Organisator en van zijn gerelateerde rechtspersonen, en van de agentschappen en bedrijven die bij deze Actie zijn aangesloten, medewerkers van ASICS-kantoren in het algemeen, Onitsuka Tiger (inclusief hun personeel), ASICS-ambassadeurs en/of Frontrunners in het algemeen, bureaus die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze Actie en andere personen die betrokken zijn bij de Actie komen niet in aanmerking voor deelname en/of om op enigerlei wijze te profiteren van deze Actie en de bijbehorende Prijs. Directe familie betekent een van de volgende: echtgenoot, ex-echtgenoot, kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, nicht, neef, broer, zus, stiefbroer, stiefzus of volle neef/nicht. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie en om de prijs te ontvangen, moet de deelnemer volledig voldoen aan deze algemene voorwaarden en door de prijs te accepteren, stemt de ontvanger ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en de beslissingen van ASICS , wiens beslissingen in alle opzichten bindend en definitief zijn. Voor de gekozen reisgenoot gelden dezelfde geschiktheidseisen. Reisgenoten jonger dan 18 jaar moeten een gewaarmerkte brief met ouderlijke machtiging overleggen. 
 1. De Actie wordt uitgevoerd tijdens de Actieperiode.   
 1. De tijdzone die van toepassing is op de aangegeven tijd heeft betrekking op de staat of het gebied waar de Organisator zich bevindt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
 1. De Prijs (Prijzen) wordt (worden) gespecificeerd in de sectie Details over de prijzen van de Tabel.    
 1. De totale prijzenpot wordt gespecificeerd in de sectie Totale waarde van de prijs van de Tabel.  
 1. Elke prijs wordt gewaardeerd in Australische dollars, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
 1. Alle prijsbedragen in deze Deelnamevoorwaarden zijn inclusief de Australische Goods and Services Tax (GST, btw), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 1. Prijzen met betrekking tot reizen moeten samenvallen met de datums die zijn gespecificeerd in het gedeelte Details over de prijzen van de Tabel of zoals anderszins gespecificeerd in de voorwaarden van een externe reisaanbieder. Als een winnaar enige wijzigingen in de bevestigde prijsgegevens voorstelt, zijn dergelijke wijzigingen voor rekening van de winnaar(s) en zijn ze alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de Organisator of een externe reisaanbieder.  
 1. Tenzij anders vermeld, omvat een reisprijs geen reisdocumenten, maaltijden, belastingen die niet zijn inbegrepen in de prijs van het ticket, transfers, vluchten, accommodatie of andere kosten van persoonlijke aard. Alle uitgaven die hierin niet specifiek worden vermeld, maken geen deel uit van de Prijs en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. Naleving van een gezondheidspaspoort of andere overheidsvereisten is de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. Als u zich hier niet aan houdt, wordt de inzending van de winnaar als ongeldig beschouwd en verliest de deelnemer de prijs. De Organisator doet geen uitspraken over de veiligheid, omstandigheden of andere problemen die kunnen optreden als onderdeel van de reis of op de bestemming.  
 1. De Organisator zal met de winnaar(s) samenwerken om een adequate reisverzekering af te sluiten op naam van de winnaar(s), en zal bijdragen aan het te betalen bedrag voor de reisverzekering tot aan de waarde die is vermeld in sectie Details over de prijzen van de Tabel. Selectie van het reisverzekeringsplan is naar redelijk goeddunken van de winnaar(s). Naleving van reisverzekeringspolissen en -vereisten is de verantwoordelijkheid van de winnaar(s). Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt de Organisator geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de gekozen reisverzekering in geen geval dekking biedt. 
 1. De reisprijs is onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van boeking. De winnaar en, indien van toepassing, zijn of haar reisgenoot moeten samen reizen op alle prijsreizen. De Organisator is niet verantwoordelijk voor annulering, vertraging of omboeking van vluchten, en eventuele kosten die hierdoor worden gemaakt (inclusief, zonder beperking, accommodatiekosten) zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar.  
 1. Als de winnaar van de prijs niet heeft bevestigd dat hij/zij beschikbaar is om de prijs in ontvangst te nemen op de aangegeven data op de aangegeven tijd en datum, wordt de deelname van de prijswinnaar als ongeldig beschouwd. De Organisator behoudt zich het recht voor om nog een trekking uit te voeren om de prijs toe te kennen, onder voorbehoud van eventuele aanwijzingen van een relevante autoriteit.  
 1. Noch de Organisator, noch enig bedrijf of agentschap dat aan het Evenement is verbonden, aanvaardt verantwoordelijkheid voor de annulering of vertraging van het Evenement om welke reden dan ook buiten hun macht of voor het onvermogen van de winnaar om het Evenement op het geplande tijdstip bij te wonen.  
 1. Als een deel van het Evenement om welke reden dan ook wordt gestaakt, gewijzigd, afgelast of uitgesteld, verliest de winnaar en, indien van toepassing, zijn reisgenoot (reisgenoten), naar goeddunken van de Organisator, alle rechten om het Evenement bij te wonen en dat onderdeel van de prijs wordt niet vervangen door contanten of alternatieve tickets. Overdracht, restitutie of vervanging van de prijs is niet toegestaan. 
 1. Deelnemers stemmen ermee in zich te houden aan alle voorwaarden die aan het Evenement zijn verbonden.  
 1. Deelnemers worden erop gewezen dat hun prijswinsten fiscale gevolgen kunnen hebben en dat ze onafhankelijk financieel advies moeten inwinnen voordat ze hun prijs (prijzen) accepteren. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fiscale gevolgen die kunnen voortvloeien uit het accepteren van een prijs. Alle belastingen of heffingen op de Prijs, indien van toepassing, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar (als de winnaar een inwoner van de VS is, ontvangt de winnaar een 1099-formulier dat de werkelijke waarde van de ontvangen prijs weergeeft, indien van toepassing). Deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle kosten die zij maken bij het deelnemen aan de Actie en deze kosten zullen niet worden vergoed, ongeacht of ze de Actie winnen of niet.  
 1. De deelnemers moeten tijdens de Actieperiode de Wijze van deelname volgen om aan de Actie deel te nemen. Als u dit niet doet, resulteert dit in een ongeldige inzending. De Organisator zal een Deelnemer niet op de hoogte stellen als hun inzending als ongeldig wordt beschouwd.  
 1. Het tijdstip van deelname wordt geacht het tijdstip te zijn waarop de inzending door de Organisator is ontvangen.
 1. Deelnemers kunnen maximaal het Maximum aantal inzendingen indienen (indien van toepassing).
 1. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor late, verloren, vertraagde, onvolledige, onjuist ingediende, beschadigde, onleesbare of verkeerd geadresseerde inzendingen, claims of correspondentie als gevolg van weglating, fout, wijziging, geknoei, verwijdering, diefstal, vernietiging of verstoring van een communicatienetwerk of medium, of anderszins inclusief die inzendingen die om welke reden dan ook niet door de Organisator zijn ontvangen. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van gebruikersfouten, inclusief (maar niet beperkt tot) gemaakte kosten. Er zal niet worden gecorrespondeerd.  
 1. De prijs (prijzen) wordt (worden) toegekend aan de geldige deelnemer(s) die per toeval zijn geselecteerd na een trekking met willekeurige selectie in overeenstemming met de details van de Prijstrekking. De Organisator kan extra reserve-inzendingen trekken (en deze in volgorde noteren). In het geval van een ongeldige deelname of een niet-geschikte deelnemer, of als de deelnemer niet in aanmerking komt om de prijs te accepteren, wordt de prijs toegekend aan de eerste getrokken reserve-inzending. Als de prijs niet kan worden toegekend aan de getrokken deelnemer, zet de organisator dit proces voort totdat de prijs wordt toegekend.
 1. De winnaar hoeft niet aanwezig te zijn bij de trekking, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
 1. De winnaar(s) wordt (worden) op de hoogte gebracht in overeenstemming met de secties Bekendmaking van winnaars en Bekendmaking van niet-opgeëiste prijswinnaars (indien van toepassing) van de Tabel. Bekendmaking van winnaars wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de winnaar de daadwerkelijke notificatie van de Organisator ontvangt of twee werkdagen daarna. De notificatie bevat details over hoe de prijs (prijzen) kan (kunnen) worden geclaimd.   
 1. De Organisator neemt geen verantwoordelijkheid wanneer hij geen contact kan opnemen met prijswinnaars die geen juiste of volledige contactgegevens hebben opgegeven. Als de contactgegevens van een deelnemer tijdens de actieperiode veranderen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Organisator hiervan op de hoogte te stellen. Een verzoek om deelnamegegevens te wijzigen moet worden gericht aan de Organisator.  
 1. Een voorwaarde voor het accepteren van een prijs is dat de winnaar moet voldoen aan alle voorwaarden van de prijs en aan de eisen van de leverancier van de prijs. Elke prijs moet worden genomen zoals vermeld en er is geen vergoeding verschuldigd als een winnaar de prijs niet kan gebruiken zoals vermeld.  
 1. De naam van de winnaar(s) en de staat/het woongebied zullen worden gepubliceerd in overeenstemming met de sectie Openbare bekendmaking van winnaars van de Tabel (indien van toepassing). De winnaar en reisgenoot, indien van toepassing, moeten bij aanvaarding van de prijs een identiteitsbewijs en een wettig verblijfsdocument van het deelnemende land kunnen overleggen. 
 1. Als de prijs (prijzen) niet is (zijn) opgeëist voor de tijd en datum van de Niet-opgeëiste prijstrekking zoals meegedeeld aan de winnaar(s) en onder voorbehoud van schriftelijke instructies van een Staatsloterijagentschap, kan de Organisator een Niet-opgeëiste prijstrekking uitvoeren in overeenstemming met de sectie Niet-opgeëiste prijstrekking van de Tabel (indien van toepassing). In het geval dat de Niet-opgeëiste prijstrekking plaatsvindt, zal de Organisator proberen contact op te nemen met de winnaar(s) van de Niet-opgeëiste prijstrekking in overeenstemming met het gedeelte Bekendmaking van niet-opgeëiste prijstrekking van de Tabel, en indien van toepassing, de naam en de Staat/het Woongebied van eventuele winnaar(s) van de Niet-opgeëiste prijstrekking zullen worden gepubliceerd in overeenstemming met de sectie Openbare bekendmaking van winnaars van niet-opgeëiste prijstrekking van de Tabel. Als een prijs niet langer beschikbaar is, kan de Organisator deze vervangen door een prijs van hogere of gelijke waarde, behoudens schriftelijke instructies van een regelgevende instantie. Het is de Organisator niet toegestaan administratiekosten in verband met het verstrekken van de prijs in mindering te brengen.  
 1. Voor zover toegestaan door de wet, sluit de Organisator alle garanties, verklaringen of waarborgen (‘Garanties’) uit met betrekking tot de Actie en eventuele prijzen, inclusief Garanties die mogelijk zijn gemaakt tijdens het adverteren of promoten van de Actie. Bij de uitvoering van de Actie of de levering van prijzen kunnen derden betrokken zijn, en de Organisator geeft geen Garanties en wijst alle aansprakelijkheid af in verband met dergelijke derden, hun handelingen of nalatigheden. Door deel te nemen aan de Actie vrijwaart een deelnemer de Organisator en zijn gerelateerde rechtspersonen (inclusief de functionarissen, werknemers en agenten van elk) van en tegen alle acties, straffen, aansprakelijkheden, claims of eisen die de deelnemer kan hebben tegen de Organisator of die de Organisator kan lijden voor enig verlies of enige schade die is of kan worden geleden of opgelopen als een direct of indirect gevolg van een deelnemer die meedoet met of deelneemt aan de Actie of een prijs wint of niet wint, of een andere persoon gebruikt of toestaat gebruik te maken de prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of die ertoe zou leiden dat enig deel van deze clausule nietig of niet-afdwingbaar zou zijn.  
 1. Als ondanks de voorgaande clausule de Organisator aansprakelijk wordt gesteld jegens een deelnemer op grond van een wet die een Garantie of consumentengarantie in deze Deelnamevoorwaarden inhoudt die wettelijk niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid van de Organisator met betrekking tot de Actie beperkt, naar goeddunken van de Organisator, ofwel het opnieuw leveren van dergelijke goederen of diensten als onderdeel van de Actie, ofwel het betalen van de kosten voor het opnieuw leveren van die goederen of diensten.  
 1. Zonder het voorgaande te beperken, zal een deelnemer of de Organisator in geen geval aansprakelijk zijn jegens de ander voor enig verlies of geleden schade die indirect of gevolgschade is, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van reputatie, verlies van goodwill of verlies van zakelijke kansen. De winnaar en eventuele reisgenoot dragen alle risico’s die verbonden zijn aan deelname en verzilvering van de prijs. 
 1. De Organisator en de aan hem gelieerde agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, schade of verlies tijdens het overdragen van prijzen.  
 1. De Organisator kan naar eigen goeddunken een bepaalde inzending niet accepteren, kan een inzending diskwalificeren of de gehele Actie op elk moment annuleren zonder opgaaf van redenen en zonder aansprakelijkheid jegens deelnemers, onder voorbehoud van eventuele schriftelijke instructies van een regelgevende instantie. Zonder dit te beperken behoudt de Organisator zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen, prijsclaims en deelnemers te verifiëren en elke deelnemer te diskwalificeren die een deelname of prijsclaim indient die misleidend is of niet in overeenstemming is met deze Deelnamevoorwaarden of die knoeit met het inzendingsproces of dit manipuleert. In het geval dat een winnaar deze Deelnamevoorwaarden schendt, verliest de winnaar de volledige prijs en wordt er geen vervanging aangeboden. Verificatie is naar goeddunken van de Organisator, wiens beslissing definitief is. Het nalaten door de Organisator om een van zijn rechten in enig stadium af te dwingen, betekent niet dat hij afstand doet van die rechten.  
 1. Prijzen, of enig ongebruikt deel van een prijs, zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet als contant geld worden genomen, onder voorbehoud van schriftelijke instructies van een regelgevende instantie. Wanneer een prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, kan de Organisator de prijs vervangen door een ander item van gelijke of hogere waarde, behoudens schriftelijke instructies van een regelgevende instantie. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor variaties in de waarde van de prijs (inclusief tussen reclame voor de Actie en ontvangst van de prijs).  
 1. In het geval van tussenkomst van een externe handeling, agent of gebeurtenis die het vermogen van de Organisator (of dat van een derde partij die betrokken is bij de Actie) verhindert of aanzienlijk belemmert om door te gaan met de Actie op de data en op de manier beschreven in deze Deelnamevoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot vandalisme, natuurrampen, overmacht, burgerlijke onrust, staking, oorlog, terreurdaad, worden de verplichtingen van de Organisator met betrekking tot de Actie opgeschort voor de duur van de gebeurtenis en bovendien, kan de Organisator naar eigen goeddunken de actie annuleren en vanaf het begin hervatten onder dezelfde voorwaarden, onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante autoriteiten.  
 1. Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator. Als voorwaarde voor deelname aan deze Actie stemmen deelnemers ermee in om al hun rechten in en op hun inzending en alle gerelateerde inhoud over te dragen aan de Organisator, inclusief alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de inzending en gerelateerde inhoud. Zonder dit te beperken, mag de Organisator inzendingsinhoud gebruiken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. U garandeert dat de inzendingsinhoud origineel, wettig en niet misleidend is en dat het gebruik van dergelijke inhoud door de Organisator geen inbreuk zal maken op de rechten van derden. De Organisator is niet verplicht om u te vermelden als de auteur van ingediende inhoud en mag anderszins iets doen of nalaten dat anders een inbreuk zou vormen op eventuele morele rechten die u als auteur van inhoud heeft.  
 1. Deelnemers stemmen ermee in dat de Organisator de persoonlijke informatie die in verband met deze actie wordt verstrekt, wordt gebruikt om de uitvoering van de actie en het toekennen van prijzen te vergemakkelijken, inclusief aan derden die betrokken zijn bij de actie en eventuele relevante autoriteiten. Voor deze doeleinden stemmen deelnemers ermee in dat de Organisator hun persoonlijke informatie overdraagt en/of verzamelt, opslaat, verwerkt en gebruikt in hun land van verblijf en in andere landen dan het land van verblijf van de deelnemer. Naast elk gebruik dat mogelijk wordt beschreven in het Privacybeleid van de Organisator, mag de Organisator, inclusief derden, voor onbepaalde tijd, tenzij anders geadviseerd, uw persoonlijke informatie gebruiken voor promotionele, marketing-, publiciteits-, onderzoeks- en profileringsdoeleinden, inclusief het verzenden van elektronische berichten of om u te bellen.  
 1. Het verzamelen en vrijgeven van persoonlijke informatie die in verband met deze actie wordt verstrekt, wordt afgehandeld in overeenstemming met het wereldwijde Privacybeleid van ASICS, beschikbaar via de volgende link: https://legal.asics.com/en-aop/legal/privacy-policy. Het Privacybeleid bevat lokale afwijkingen die voldoen aan de privacywetten in de in aanmerking komende landen en deze aannemen. 
 1. Op de Actie en deze Deelnamevoorwaarden is het recht van New South Wales, Australië, zijnde de Staat of het Gebied waarin de Organisator gewoonlijk verblijft, van toepassing. Deelnemers accepteren de niet-exclusieve jurisdictie van rechtbanken en tribunalen van die Staat of het Gebied in verband met geschillen met betrekking tot de Actie.  
 1. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok of Snapchat kunnen worden gebruikt om te adverteren of de Actie te promoten. Door deel te nemen aan de Actie, gaan deelnemers ermee akkoord dat de Actie op geen enkele manier wordt gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd wordt met Facebook, YouTube, Instagram, TikTok of Snapchat; en om Facebook, YouTube, Instagram, TikTok of Snapchat vrij te stellen van alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze Actie. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie moeten worden gericht aan de Organisator en niet aan Facebook, YouTube, Instagram, TikTok of Snapchat.  
 1. Claims of klachten met betrekking tot deze Actie moeten via e-mail worden gecommuniceerd naar AOP.CustomerService-Ecom@asics.com. Vermeld daarbij duidelijk uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam) en contactgegevens, de naam van de actie en het onderwerp van de klacht. ASICS Compliance Department zal contact met u opnemen.